شرکت آسمان پرستاره کيش در تاريخ 1386/11/24 با شماره ثبت 6927 در جزيره کيش به ثبت رسيد . 
نماينده فروش بليت شرکت هاي هواپيمايي (GSA)          زاگرس ،کاسپين، کيش اير و قشم اير  مي باشد. 
اين شرکت در جزيره کيش توانسته است بستر مناسبي در خصوص مراودات توريستي در حوزه کشورهاي خليج فارس ايجاد نمايد .

دامنه فعاليت
* فروش بليت تمامي مسيرهاي داخلي
* امکان رزرو آنلاين هتل در کيش و مشهد
* چارترکننده مسيرهاي داخلي و خارجي
* چارترکننده پروازهاي عتبات عاليات
* انعقاد قرارداد فروش بليت، هتل و همچنين ارائه خدمات به کليه آژانس هاي زير مجموعه ، شرکت ها و ...

آدرس : جزيره کيش - بازار پرديس1-شماره162 کد پستي 7941886775